အေတြးစာစု (၃၆)

ခပ္ျပင္းျပင္းတိုက္လိုက္တဲ ့ ေလေပြဟာ..

လြင့္က်မသြားေအာင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္တဲ ့ခုခံစြမ္းအားကို..

ထြက္ေပၚေစပါတယ္...။.
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...