အေတြးစာစု (၆၇)


ခ်စ္သူ ဆိုတာ...
ကိုယ္သယ္ပိုးရမယ့္ ဝန္တစ္ခုကို ကိုယ္စားသယ္ပိုးေပးတတ္တဲ့ ကိုယ္ပြားတစ္ခု...
ကိုယ္ငိုေႀကြးခါနီး ညင္သာစြာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတတ္တဲ့
ပခုံးတစ္ဖက္...
ကိုယ္လမ္းေပ်ာက္ခါနီး လွမ္းေပးလာတတ္တဲ့ လက္တစ္စံုပါ ။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...