အခ်စ္က သင့္အားျပဳစားခဲ ့ေသာ္...


'' အခ်စ္က သင့္အားျပဳစားခဲ ့ေသာ္...''


သူမအတြက္ေတာ ့ 


အခ်စ္က မ်က္လွည္ ့တစ္ခုႏွင့္ တူသည္..။


ပဥၥလက္ဆန္သည္...။


အံ့ဩေႏြးေထြးမႈကိုေပးသည္..။


စိတ္ကိုျဖားေယာင္းလြန္းသည္..။


မျဖစ္ႏိႈင္ဘူးလို ့ထင္ထားေသာအရာတစ္ခုကို..


တကယ္ျဖစ္လာေအာင္လည္း ဖန္တီးႏိႈင္စြမ္းရွိသည္..။


ျပီးေတာ ့..

အခ်စ္က ျပဳစားတတ္ျပန္သည္..။

 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

အေတြးစာစု (၆၆)


ကိုယ္နဲ ့ အယူအဆ မတူတိုင္းလည္း သူမမွားပါဘူး..။ 
 ကိုယ္နဲ ့ အေတြးအေခၚမတူတိုင္းလည္း သူမညံ့ပါဘူး..။ 
 ကိုယ္ ့ရဲ ့ အလိုဆႏၵေတြကို မျဖည္ ့ဆည္းေပးႏိႈင္တိုင္းလည္း သူမဆိုးပါဘူး..။ လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

အေတြးစာစု (၆၅)

သူေပးတိုင္းလည္း ကိုယ္ယူမွ ရတာပါ ။
သူေတာင္းတိုင္းလည္း ကိုယ္ေပးမွျဖစ္တာပါ ။
ခ်စ္တိုင္းလည္း ကိုယ္တုန့္ ့ျပန္မွ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ခြင့္ရွိတာပါ ။
 သူမုန္းတို္င္းလည္း ကိုယ္ျပန္မုန္းမွ ရန္သူေတြျဖစ္ရတာပါ ။ 

လမ္းရွိတိုင္းလည္း ကိုယ္ေလ်ွာက္လွမ္းမွ ခရီးေရာက္တာပါ ။ 
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...