ႏွလုံးသားရဲ ့ password
'' ၁၉.၁၁.၁၂ ေန႕ ျဖန္႕ခ်ိမယ္ ့ စာအုပ္အသစ္ကေလးပါ..'''' လူတစ္ေယာက္ရဲ ့ ႏွလုံးသားကို ဖြင့္ႏိႈင္ဖို ့ဆိုတာ..
ႏွလုံးသားခ်င္းသာ နားလည္ႏိႈင္တဲ ့

ႏွလုံးသားရဲ ့ password ကို သိထားမွ..''


လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...