တိုင္တည္သစၥာတည္ေသာအခါ၀ယ္
ဒီကမၻာေျမေပၚမွာ
ကၽြန္မေနခြင့္ရသမွ် ေနလိုက္ရတာဟာ
ကၽြန္မအတြက္ အျမတ္ပဲေပါ့
ခ်စ္သူနဲ႔ခ်စ္ခြင့္ရလိုက္တာကလည္း
ကၽြန္မအတြက္တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အျမတ္တစ္ခုပဲေပါ့
ေနာင္ဘ၀ရွိခဲ့ရင္လည္း
ဒီခ်စ္သူနဲ႔ပဲ ဆက္ခ်စ္ခြင့္ ေပါင္းဆံုခြင့္ ရပါရေစ
ခ်စ္သူရယ္......

 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...