အေတြးစာစု ၆၈

ဆူညံေပါက္ကြဲဖို ့ သိပ္လြယ္ကူေပမယ့္..

ျမိဳသိပ္ေစာင့္စည္းထိန္းခ်ဳပ္တတ
္ဖို ့...

အသိဥာဏ္ပညာရွိရပါတယ္။

ျပစ္တင္ေဝဖန္ရွုံ ့ခ်ဖို ့ လြယ္ကူလြန္းေပမယ့္...

စနစ္တက် ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတတ္ဖို ့..

သတိနဲ ့တာဝန္ယူဦးေဆာင္မွဳရွိရပါတယ္...။

ေတာင္းဆိုရယူဖို ့ လြယ္ကူလြန္းေပမယ့္...

ေပးဆပ္အနစ္နာခံဖို ့ရင့္က်က္ထက္သန္တဲ ့ ေမတၲာကရုဏာရွိရပါတယ္။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

ခ်စ္သူတို႔ရဲ႕တုိက္ပြဲ


ဒီေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၾကပါၿပီ။

 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...