ႏွလံုးသားရွိရာဆီသုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍


ခ်ိဳခ်ိဳျမျမ ဒီဇင္ဘာမွာ ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး တရားဓမၼရိပ္..မိဘရင္ခြင္ရိပ္မွာ

ေအးခ်မ္းစြာ ခိုလႈံႏိႈင္ဖို ့အတြက္ ဒီလ စာအုပ္အသစ္ကေလး ေစာေစာထြက္ျဖစ္ပါတယ္..။

 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...