အစစ္

မ်က္ဝန္းတၫိႇဳ႕မွာ ...
ငါ .... အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဆံုးခဲ့ဖူးလို႔...
ျဖစ္ႏိုင္ရင္...
မင္းရဲ႕ မ်က္ဝန္းတံခါးေတြ ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားေပးပါ...

စကားတစ္ခြန္းမွာ...
ငါ ... အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ူးသြပ္ခဲ့ဖူးလို႔ ...
ေက်းဇူးျပဳၿပီး...
မင္းရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းေတြ ေစ့ေစ့ပိတ္ထားေပးပါ...

အေတြ႕တစ္ခုမွာ...
ငါ ... အႀကိမ္ႀကိမ္ ရင္ခုန္စံုမက္ဖူးလို႔...
အစစ္မဟုတ္ရင္...
မင္းရဲ႕ ျဖားေယာင္းမႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းေပးပါဦး...

မ႐ိုးသားသူနဲ႔...  ႐ုိးသားသူမွာ...
တကယ္တမ္း ဆံုး႐ႈံးရမႈက...
မ႐ိုးသားတဲ့သူဆီမွာ ပိုတာပါ...
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့...
မင္း ဆံုး႐ႈံးလုိက္ရတာက “အစစ္” တစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့လို႔ေပါ့....။


လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္) 
People Magazine, 2011 February Issue

1 comments:

မ႐ိုးသားသူနဲ႔... ႐ုိးသားသူမွာ...
တကယ္တမ္း ဆံုး႐ႈံးရမႈက...
မ႐ိုးသားတဲ့သူဆီမွာ ပိုတာပါ...
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့...
မင္း ဆံုး႐ႈံးလုိက္ရတာက “အစစ္” တစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့လို႔ေပါ့....။
**Like**

 

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...