သူ႔ႏွလံုးသားမွာ ေျခရာေတြႏွင့္

၂၀၁၁ ေမလတြင္ ထြက္ရွိလာေတာ့မည့္ သူ႔ႏွလံုးသားမွာ ေျခရာေတြႏွွင့့္္္ လံုးခ်င္းဝတၳဳသစ္ကာဗာဒီဇိုင္း
အခ်စ္ဆိုတာ
ကိုယ္ေပ်ာ္ရႊင္ဆႏၵျပည့္ေစဖို႔အတြက္
သူမ်ားကို ခ်စ္တာလား???
ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယာက္
ေပ်ာ္ရႊင္ဆႏၵျပည့္ေစဖို႔အတြက္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေပးဆပ္စေတးရတာလား???
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...