ႏွစ္သစ္မဂၤလာဆုေတာင္း

ျမန္မာႏွစ္သစ္အခါသမယမွာ...

သဘာဝေဘးရန္ေတြလည္းကင္းရွင္းၾကပါ
ေစ...
လူသားေတြလည္း ပူပန္ေၾကာင့္ၾက..စိုးရိမ္ခပ္သိမ
္းကင္းျငိမ္းစြာ...
စိတ္ခ်မ္းသာ..ကိုယ္က်န္းမာ..ေပ်
ာ္ရႊင္လိုတရၾကပါေစ..လို့..ဆုမြန္ေျခြပါတယ္ရွင္..
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

2 comments:

အစ္မထားကိုလည္း ေရလာေလာင္းပါတယ္။ ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ပါေစရွင္။

 

အတာေရလိုေအးၿပီး ပိေတာက္ပန္းေလးလို ေမႊးပါေစ မထားေရ

 

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...