အေတြးစာစု (၃၉)


စြန္႕စားရဲဖို ့ ေတြေဝတြန္႕ဆုတ္ေနတာဟာ..

ကိုယ္ ့ရဲ ့စိတ္ႏွလုံးမွာတြယ္ကပ္ေနတဲ ့..

''ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္'' ဆိုတဲ ့အေျမႇးပါးကေလးေၾကာင့္ပါ..။

အဲဒီအေျမႇးပါးကေလးကို ဆြဲခြါပစ္လိုက္ႏိႈင္ရင္..

စြန္႕စားၾကည့္ဖို ့မေၾကာက္ရြံ ့ေတာ ့ပါဘူး..။

ပထမအၾကိမ္သိပ္ခက္ခဲတယ္လို ့ထင္ရတဲ ့..

စြန္႕စားမႈတစ္ခုဟာ..

ဒုတိယအၾကိမ္မွာ အလြယ္တကူျဖစ္ေနမွာပါ..။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...