အေတြးစာစု(၄၆)


ဒီလမ္းကေလးပါပဲ...

ေပ်ာ္ရႊင္စြာေလွ်ာက္ေနခ်ိန္မွာ..ေပ်ာ္စရာလမ္းကေလးေပါ ့..။

ဒီလမ္းကေလးပါပဲ..

ေၾကကြဲနာက်င္စြာေလွ်ာက္မိေနခ်ိန္မွာ..ေၾကကြဲလမ္းကေလးေပါ ့..။

ဒီလမ္းကေလးပါပဲ..

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ ့ေလွ်ာက္ေနခ်ိန္မွာ..ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလမ္းကေလးေပါ ့..။

ဒီလမ္းကေလးပါပဲ ..

ခ်စ္သူ႕လက္ကိုတြဲလို ့ ေလွ်ာက္ေနမိခ်ိန္မွာ..ခ်စ္သူ႕လမ္းကေလးေပါ ့..။

ဒီလမ္းကေလးပါပဲ..

အမုန္းနဲ ့လမ္းခြဲရခ်ိန္မွာ..ႏႈတ္ဆက္လမ္းခြဲကေလးေပါ ့..။

ဒီလမ္းကေလးပါပဲ.

.... .... ....

.... ..... .....

လမ္းကေလးက ေျပာင္းလဲသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး..

ဒီလမ္းကေလးကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတဲ ့..

လူေတြရဲ ့စိတ္ခံစားမႈေတြကသာ..ေျပာင္းလဲသြားခဲ ့တာပါ..။

လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...