အေတြးစာစု (၇၃)

 
ဘဝမွာ ကုိယ့္ကိုယ္ကို တကယ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ေလ...
စိတ္ပင္ပန္းနာက်င္ေစမယ့္ ပူပန္ေသာက..မာန္မာနနဲ ့ေဒါသေလာဘေတြထဲမွာ..
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အက်ဥ္းခ်ထားမိမယ့္အစား...
ပူပန္ေႀကာင့္ႀကေသာကကင္းတဲ့ ေပ်ာ္ရြွင္ျခင္းေတြဆီ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးလိုက္ရေအာင္ပါ ။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...