အေတြးစာစု (၇၅)

 
ဘဝရဲ ့ ့ေအာင္ျမင္ဖို ့အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဘယ္သူကမွ လာေပးခဲ့တာ

မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ လိုက္ရွာေဖြႀကိဳးစားရတာပါ။

ဘဝရဲ ့ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းေတြကိုလည္း ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္ဆီက

လုယူသြားတာဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ လႊတ္ခ်လိုက္တာပါ၊၊
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...