ျမတ္ႏိုးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရပါလို၏


၂၀၁၄ ရဲ ့ ပထမဆုံး စာမ်က္ႏွာကို '' ျမတ္ႏိုးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရပါလို၏ ''..ဒီလထုတ္စာအုပ္အသစ္ကေလးနဲ ့ ဖြင့္လိုက္ပါတယ္.။

  လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...