ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

 
 အမုန္းစစ္ပြဲေတြ ရပ္တန္႕ပါေစ..

မတရားမႈေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းပါေစ..

လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာတန္ဖိုးထားႏိုင္ၾကပါေစ..

ေႏြးေထြးလုံျခံုေသာ စိတ္ႏွလုံးမ်ားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ..

လူသားအေပါင္း ေဘးရန္ကင္းျပီးျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ...။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

1 comments:

ဆရာမကပံုေလးေတာ့မပါဘူးလား။သမီးေလးကေခ်ာေတာ့ၾကည့္ခ်င္လို႔ပါရွင္

 

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...