အေတြးစာစု(၅၄)


ယံုၾကည္ကိုးစားမႈက လူႏွစ္ေယာက္ကို ပိုပိုနီးသြားေစတယ္..

သံသယက လူႏွစ္ေယာက္ကို ပိုပိုေဝးကြာသြားေစတယ္..

အေကာင္းျမင္စိတ္က လူႏွစ္ေယာက္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ေပးတယ္..။

အဆိုးျမင္စိတ္က လူႏွစ္ေယာက္ကို ေက်ာခိုင္းျပီးေဝးလြင့္သြားေစတယ္..။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...