အေတြးစာစု ၆၁

ေမ်ွာ္လင့္ထားသလိုျဖစ္မလာေသးတဲ့ အခိုက္အတန့္ ့ကေလးမွာ အဲဒီအေျခအေနကေလးကို ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ကင္းကင္းနဲ့ ့အေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို့ ့ႀကိဳးစားျခင္းဟာ အသစ္တည္ေဆာက္လိုက္တဲ့ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုပါ ။

လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

1 comments:

ႀကိဳက္ပါတယ္

 

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...