အေတြးစာစု (၆၃)


ကိုယ္ခ်စ္တဲ ့သူအတြက္ဆိုရင္..

ကိုယ္ ့ရဲ ့လိုအင္ေတြ အကုန္ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္.။

ကိုယ္ခ်စ္တဲ ့သူအတြက္ဆိုရင္..

ကိုယ္ ့ရဲ ့အခြင့္အေရးေတြ ဒုတိယျဖစ္ကုန္တယ္..။

ကိုခ်စ္တဲ ့သူအတြက္ဆိုရင္..

ကိုယ္ရဲ ့အသက္ရွင္ျခင္းေတာင္ သူ႕အတြက္ျဖစ္သြားတယ္..။

 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...