အေတြးစာစု (၆၆)


ကိုယ္နဲ ့ အယူအဆ မတူတိုင္းလည္း သူမမွားပါဘူး..။ 
 ကိုယ္နဲ ့ အေတြးအေခၚမတူတိုင္းလည္း သူမညံ့ပါဘူး..။ 
 ကိုယ္ ့ရဲ ့ အလိုဆႏၵေတြကို မျဖည္ ့ဆည္းေပးႏိႈင္တိုင္းလည္း သူမဆိုးပါဘူး..။ လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

1 comments:

ဟုတ္ပါတယ္

 

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...