အေတြးစာစု(၄၇)

ႏွလုံးသား တစ္စုံကိုလႊမ္းမိုးဖို ့ေတာင္ သိပ္ခက္တာ..

ႏွလုံးသားေပါင္းမ်ားစြာကို သိမ္းပိုက္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ဖို ့ဆိုတာ..

ေတာ္႐ံုတန္႐ံုေမတၱာမ်ိဳး..ေပးဆပ္မႈမ်ိဳး..အနစ္နာခံမႈမ်ိဳးနဲ ့ မရႏိုင္ပါ..။
. လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...