အေတြးစာစု(၄၈)

 
ေလးနက္ၿပီး အႏွစ္သာရပါတဲ ့ စကားေတြဟာ..

ရင္ထဲအထိ နက္႐ိႈင္းစြာစီးဆင္းႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္..။

ေပါ ့သြမ္းတဲ ့ အႏွစ္ဗလာ စကားေတြဟာ..

ဝင္လာတဲ ့နားဝမွာပဲ လွ်ံက်ေပ်ာက္ကြယ္စၿမဲပါ..။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...