မဂၤလာႏွစ္သစ္ ၁၃၇၄...

ယေန႕ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕မွစ၍..

စိတ္အညစ္အေၾကးမွန္သမွ် သန္႕စင္ေဆးေၾကာျပီးေသာ..

သစ္လြင္ၾကည္လင္ေအးျမျငိမ္းခ်မ္းေသာ..ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ..။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...