ေျခသံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း လံုးခ်င္း၀တၳဳသစ္''ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာမယ္ ့ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းမွာ ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ိဖို ့

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္တဲ ့ စာအုပ္အသစ္ကေလး...''

ဧျပီလ 19 ရက္ေန႕ ျဖန္႕ခ်ိပါမယ္ရွင္..။
  လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...