အေတြးစာစု (၆၉)


အမုန္းရန္ျငိဳးေတြလည္း ျငိမ္းေအးကင္းစင္သြားပါေစ....

ေဒါသမာနမီးလ်ွံေတြလည္း ျငိမ္းခ်မ္းျပီးဆံုးသြာပါေစ...

လူသားအားလံုးလည္းအသက္ ေဘးအနၲရာယ္အပါင္းကေန ကင္းလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းႀကပါေစ....

ပူပန္ေႀကာင့္ႀကေသာကမွန္သမ်ွ ကင္းစင္ျငိမ္းခ်မ္းႀကပါေစသား။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...