အေတြးစာစု (၈၈)

စကားေတြ တရစပ္ ကိုယ္ခ်ည္းဇြတ္ေျပာတတ္သူထက္

သူတစ္ပါးကို စကားေျပာခြင့္ေပးတတ္ျပီး နားေထာင္ေပးတတ္သူက

ပိုျပီးေလးစားစရာေကာင္းပါတယ္။


 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...