အေတြးစာစု (၈၉)တစ္နာရီ စိတ္ေကာက္စိတ္ဆိုးမိရင္

တစ္ေန ့တာရဲ ့ေပ်ာ္႐ႊ႔င္ခ်ိန္ေတြထဲက တစ္နာရီစာ ဆံုးရွဳံးလိုက္ရမယ္။

တစ္နာရီ စိတ္ဓါတ္က်ေတြေဝအားငယ္မိရင္

တစ္ေန ့တာရဲ ့တန္ဖိုးရွိတဲ ့အခ်ိန္ေတြထဲက တစ္နာရီစာဖဲ့ေပးလိုက္ရမယ္။

တစ္နာရီ စိတ္ထက္ထက္သန္သန္နဲ ့အလုပ္ႀကိဳးစားမိရင္

သူမ်ားထက္တစ္နာရီစာ ခရီးေရာက္နွင့္ေနလိမ့္မယ္...။


 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...