အေတြးစာစု (၉၁)ကိုယ့္ရဲ ့စကားတစ္ခြန္း၊ အျပဳအမူတစ္ခုေၾကာင့္ သူတစ္းပါးကို မထိခိုက္မနာက်င္ေစသင့္သလို

သူတစ္ပါးရဲ ့ စကားတစ္ခြန္း၊ အျပဳအမူတစ္ခုေၾကာင့္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မနာက်င္မထိခိုက္ေစခ်င္ပါ၊၊


 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...