အေတြးစာစု (၈၀)
သူတစ္ပါးရဲ ့စကားတစ္ခြန္းကို အေလးအနက္နားေထာင္ေပးလိုက္တာဟာ

သူ ့ကိုကိုယ္ေပးလိုက္တဲ့ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္မြန္ပါ....၊


  လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...