အေတြးစာစု (၈၁)


အရွံဳးမေပးျခင္းဆိုတဲ့လက္ေတြဟာ...

ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုတဲ့ပန္းတိုင္ကို

ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိတယ္....။

  လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...