အေတြးစာစု (၈၄)


အရာရာကို ဆံုးရွဳံးလိုက္ရတယ္ဆိုရင္ေတာင္

ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းဆုိတာကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိပါေသးတယ္။

အားလံုးကို ရွဳံးနိမ့္လိုက္ရတယ္ဆိုရင္ေတာင္

ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းဆိုတဲ့ အရင္းအနွီးေတာ့

ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ပါေသးတယ္။

 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...