မုန္းတယ္....(မိုးကဲ့သို ့ထစ္ခ်ဳန္းေသာ....)ဒီမွာ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...