အေတြးစာစု (၂၄)

ပညာရည္ျပည္ ့ဝေနသူတစ္ေယာက္ဟာ..

အရာရာကိုရင္ဆိုင္ဖို ့ အျမဲအဆင္သင့္ရွိေနတတ္ပါတယ္..။


ယုံၾကည္မႈျပည္ ့ဝေနသူဟာ..


လူတိုင္းရဲ ့မ်က္ဝန္းကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္...။


ေမတာၲရည္ျပည္ ့ဝေနသူဟာ..


ရန္သူကိုေတာင္ ျပဳံးျပလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္...။

လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...