အေတြးစာစု (၃၀)


ဒုတိယအခြင့္အေရးဆိုတာ..

လူတိုင္းအသုံးျပဳခြင့္ရွိတဲ ့..

လွ်ိဳ ့ဝွက္တံခါးတစ္ခုပါ..။
. လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

1 comments:

အေတြးအေခၚအပုိင္းအစ အခ်ိဳ.ကုိ အားလံုးအတြက္ share သြားပါတယ္၊ခြင့္ျပုပါ။

 

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...