အေတြးစာစု (၂၃)


လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းလဲဖို ့မျဖစ္ႏိုင္ပါ..

သူဟာ ကိုယ္မဟုတ္ပါ..

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းလို ့မျဖစ္ႏိုင္ေတာ ့တဲ ့အခါ..

သူ႕ကိုလက္လႊတ္လိုက္တာ အေကာင္းဆုံးပါ..။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...