အေတြးစာစု (၂၀)

သူတစ္ပါးက ကိုယ္ ့ကို ဘယ္လိုထင္ျမင္ယူဆမလဲဆိုတာကို..

ေတြးေတာဆင္ျခင္ေၾကာင့္ၾကေနမွာထက္..

ကိုယ္ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ၾကိဳးစားသက္ေသျပႏိႈင္ဖို ့က..

ပိုအေရးၾကီးတာပါ...။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...