အေတြးစာစု (၂၇)


မ်က္လုံးေတြကို ရွင္ရွင္ဖြင့္ထားပါ..

နားေတြကိုကားကားစြင့္ထားပါ..

ႏွလုံးသားကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ထားပါ..

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြ ေနရာအႏွံ႕ကေန..

တိုးဝင္လာပါလိမ့္မယ္...။

လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...