အေတြးစာစု (၂၉)

 
ညစ္ေပသြားတဲ ့အရာကို ျပန္သန္႕စင္ေဆးေၾကာလို ့ရပါတယ္...

ပ်က္ဆီးသြားတဲ ့အရာကို ျပန္ျပင္ဆင္ဖို ့နည္းနည္းခက္ပါတယ္..

ကိုယ္ ့စိတ္ဓာတ္ကေလးေတြ တစ္ခါတစ္ရံ ညစ္ေပခ်င္ညစ္ေပႏိုင္ပါတယ္..

ျပန္လည္ေဆးေၾကာသန္႕စင္လိုက္လို ့ရပါတယ္။

.စိတ္ဓာတ္ကေလးသာ မပ်က္ဆီးပါေစနဲ ့.

ျပင္ရနည္းနည္းခက္လို့ ပါ..။.
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...