အေတြးစာစု (၂၁)

တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္ခင္မင္ခြင့္မရွိတာဟာ..ေရစက္မပါခဲ ့လို ့ပါ..။

ခ်စ္ခင္ျပီးမွ လမ္းခြဲလိုက္ရတာဟာ..ေရစက္ကုန္သြားလို ့ပါ..။

တစ္သက္တာ ထာဝရ လက္တြဲခြင့္ရခဲ ့တာဟာ..ေရစက္အျပည္ ့ပါခဲ ့လို ပါ..။

ခင္မင္ခြင့္မရွိလို ့ ေၾကကြဲစရာမလိုသလို..။

လမ္းခြဲလိုက္ရလို ့လည္း..နာက်င္စရာမလိုပါ..။

ေရစက္အျပည္ ့ပါသူတစ္ေယာက္ေတာ ့ ရွိေနမွာပါ..။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...