အေတြးစာစု (၁၉)

ယုံၾကည္ကိုးစားမႈဆိုတာ..

အလြယ္တကူ ေတာင္းခံယူလို ့ရတဲ ့အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ...။

ကိုယ္ ့ဘက္က ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ပါမွ..

တစ္ဖတ္က ၾကည္ျဖဴစြာ ျပန္ကမ္းလင့္လာတဲ ့..


အဖိုးတန္လက္ေဆာင္တစ္ခုပါ။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...