ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ ့ အစြန္းတစ္ဖက္.

''ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ ့ အစြန္းတစ္ဖက္.''.(၃၁.၁၀.၂၀၁၁) ေန႕ကထြက္ပါတယ္..

မ်က္ဝန္းအၾကည့္တစ္ခ်က္က..လူတစ္ေယာက္ရဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို
ရွင္သန္ႏိုးၾကားေစႏိႈင္သလို..
အဲဒီမ်က္ဝန္းကပဲ..
လူတစ္ေယာက္ရဲ ့..ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို
ကစဥ့္ကလ်ားျပိဳက်ပ်က္စီးေစႏိႈင္စြမ္းရွိပါေသးတယ္...
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က.. လူကိုတက္ႂကြရွင္သန္ေစပါတယ္..
ယံုၾကည္ခ်က္က.. လူကိုေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္..
ခင္မင္ျခင္းက.. လူကိုလိႈက္လွဲေႏြးေထြးေစပါတယ္..
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းက.. ဘဝကိုမက္ေမာတြယ္တာေစပါတယ္..
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...