အေတြးစာစု (၁၉)


ၾကိဳးစားေနသမွ်..အလဟႆမျဖစ္ပါဘူး..

လမ္းေလွ်ာက္ေနသမွ် ခရီးေရာက္ေနမွာပါ...
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...