အေတြးစာစု (၁၃)

သူတစ္ပါးက ကိုယ္ ့ကို..ဆုံးရွုံးနစ္နာေစတဲ ့အခါ..
ျပဳံးရုံကေလးသာျပဳံးလိုက္ပါ.။
ကိုယ္ ့ကိုယ္ကိုယ္ထက္..
ဘယ္သူကမွ..
ကိုယ္ ့ကိုဆုံးရွုံးနစ္နာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ..။
သူတစ္ပါးက ကိုယ္ ့ကိုထိခိုက္နာက်င္ေစတဲ ့အခါ..
အားပါးတရရယ္ေမာပါ..။
ကိုယ္ ့ကိုယ္ကိုထက္
ဘယ္သူကမွ..
ကိုယ္ ့ကိုထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ..။
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...