''ခ်စ္သူက..ျပဌာန္းတဲ ့ခ်စ္ျခင္းယဥ္ေက်းမႈ..''

ႏိုဝင္ဘာ၂၈ရက္မွာထြက္မယ္ ့ ကြၽန္မရဲ ့စာအုပ္အသစ္ကေလး..
'' လူတစ္ေယာက္ကို..
ကိုယ္ျပန္ခ်စ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ..
မခ်စ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ..
ခ်စ္တတ္သူတစ္ေယာက္ကိုေတာ ့....
ေလးစားသမႈနဲ ့ ယဥ္ေက်းစြာ တုန္႕ျပန္သင့္ပါတယ္...

လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
ဒီေနရာမွာ ၀ယ္ယူအားေပးႏိုင္ၾကပါတယ္...

1 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...