အေတြးစာစု (၁၄)

သူတပါးရဲ ့စကားကို ေလးေလးနက္နက္.. စိတ္ဝင္တစား.
နားေထာင္ေပးတာဟာ..သူ႕ကိုကိုယ္ အေကာင္းဆုံးေပးလိုက္တဲ ့..
ႏွစ္သက္စဖြယ္ လက္ေဆာင္တစ္ခုပါ..။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

1 comments:

အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္သည္ျဖစ္ေစအဆီေလွ်ာ္သည္ျဖစ္ေစလားးးဟင္ ..

 

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...