အေတြးစာစု (၇)


ကိုယ္ ့ရဲ ့သံသယေတြနဲ ့..
ကိုယ္ ့ကိုယ္ကို ျပန္မႏွိပ္စက္ပါနဲ ့..။

ကိုယ္ ့ရဲ ့ အေတြးေတြနဲ ့..
ကိုယ္ ့ရဲ ့ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကို .. မဖ်က္ဆီးပါနဲ ့.။

ကိုယ္ ့ရဲ ့စကားလုံးေတြနဲ ့..
ကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြကို ..
မနာက်င္ပါေစနဲ ့...
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...