အေတြးစာစု (၉)

မေပးတတ္သူကို..ကိုယ္ကစျပီးေပးဆပ္လိုက္တာဟာ.ရက္ေရာျခင္းတစ္မ်ိဳးပါ..

မျပဳံးတတ္သူကို..ကိုယ္ကစျပီးျပဳံးျပလိုက္တာဟာ..ရင့္က်က္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါ...

မၾကင္နာတတ္သူကို ..ကိုယ္ကစျပီးၾကင္နာေပးလိုက္တာဟာ..က႐ုဏာတစ္မ်ိဳးပါ..

ဂ႐ုမစိုက္တတ္သူကို ..ကိုယ္ကစျပီးဂ႐ုစိုက္ျပလိုက္တာဟာ..နားလည္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါ...
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...