အေတြးစာစု (၂၅)


လူတစ္ေယာက္ကို မုန္းေနရတာဟာ..

ကိုယ္ ့ရင္ထဲကို သူ႕ရဲ ့ျမႇားနဲ ့ထိုးစိုက္ခံထားရသလိုပါ..

အဲဒီျမႇားကိုႏႈတ္ပစ္လိုက္ရတာေလာက္..

ရင္ထဲေပါ ့ပါးလြတ္ေျမာက္သြားတာ.မရွိေတာ ့ပါ..။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...